Det här kan vi göra

Jag hoppas att politiker visar mod och beslutsamhet när det gäller klimatfrågan och tar ansvar för kommande generationers framtid. Jag vill ge röst åt dem som ännu inte är födda eller för små för att själva kunna påverka den klimatkris som de inte bidragit till. Vårt mål är att dessa generationer ska kunna njuta av en hållbar och trygg framtid på vår planet.

Jag vill se en politik som verkligen kan rädda våra barn och alla barn från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar. Ingen kan göra allt ensam, men tillsammans kan vi göra skillnad! Sverige har en viktig roll att spela och måste visa vägen för resten av världen. Vi behöver en politik som lever upp till sina löften och levererar det som krävs för att skydda livet på vår planet.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att leva mer hållbart och minska vår påverkan på klimatet. Jag vill uppmana alla föräldrar att bli planetskötare och göra sin första halveringsresa, och visa för andra att det kan öka livskvaliteten. Tillsammans kan vi skapa en föräldrakraft som hjälper politiker att fatta modiga beslut för en hållbar framtid.

Jag kräver också en lättillgänglig och billigare tillgång till klimatvänliga lösningar, och att fossila bränslen blir dyrare och svårare att få tag på. Vi vill ha tydlig information om klimatavtryck och klimatmål för produkter och företag, så att vi som konsumenter kan göra medvetna och klimatvänliga val.

Sverige ska bli en föregångare i omställningen till en hållbar och fossilfri framtid. Genom att visa att fossilfrihet ger den bästa välfärden och att våra lösningar blir de mest eftertraktade i världen, kan vi inspirera andra länder att öka takten för att nå Parisavtalet.

Jag tror att om vi gemensamt sätter kompassen mot en hållbar framtid, så kan vi ge våra barn och ungdomar tillbaka hoppet om en trygg framtid på vår planet. Detta är den största välfärdsvinsten vi kan göra för oss själva och för framtida generationer.