miljörörelsen

Nej Tove Lifvendahl, det här är inte den värld vi vill se

Jag är så trött på alla som säger att miljörörelsen är en hämmande kraft som vill begränsa människors frihet. Tove Lifvendahl, jag tittar på dig. I din krönika häromdagen kallade du oss förbudspredikanter och hävdade att miljörörelsen inte kan erbjuda någon positiv vision för framtiden. Men vet du vad? Det är precis vad vi kan.

För mig handlar miljörörelsen om att skapa en värld som jag vill se. En värld där människor och miljö kan leva i harmoni och där våra handlingar inte orsakar skada och förstörelse. Det handlar inte om att begränsa människors frihet, utan om att skapa en framtid där vi har frihet att andas ren luft, dricka rent vatten och leva i en trygg miljö.

Omställningen som vi eftersträvar handlar om att ställa om ohållbara samhällsstrukturer på ett sätt som gynnar både människor och miljö. Det handlar om att minska trycket på vår planet och ställa om vår linjära slit-och-släng-ekonomi, till en cirkulär ekonomi, där allt tas till vara. Det handlar om att ta ansvar för våra handlingar och de konsekvenser de får på vår planet.

Jag vill se en värld där vi kan njuta av naturen och allt det den har att erbjuda, utan att behöva oroa oss för att den förstörs av våra egna handlingar. Jag vill se en värld där människor och miljö inte längre ses som två separata enheter, utan där vi ser oss själva som en del av naturen och agerar därefter.

Så nej, Tove Lifvendahl, detta är inte den värld vi vill se. Men det är den värld vi kan skapa, om vi arbetar tillsammans för att ta ansvar för vår planet och ställa om våra samhällsstrukturer på ett hållbart sätt. Så istället för att kritisera miljörörelsen och kalla oss förbudspredikanter, kanske det är dags att lyssna på vad vi faktiskt har att säga och arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid för oss alla.

About the author

Jag är är mycket engagerad i klimatfrågan. För mig är det inte bara en fråga om miljöskydd, utan det handlar också om vår överlevnad som människor på planeten. Jag är övertygad om att vi alla har en roll att spela i att skydda planeten och minska klimatförändringarna.

Som person försöker jag leva ett hållbart liv genom att minska min egen klimatpåverkan. Jag äter en vegansk diet, kör en elcykel till jobbet och försöker minska mitt avfall så mycket som möjligt genom att återanvända och återvinna. Men jag vet också att det inte räcker. Vi måste alla agera tillsammans för att göra verklig förändring.

Jag är också aktiv i olika organisationer som arbetar för att skydda miljön och främja hållbarhet. Jag deltar i demonstrationer och kampanjer, och försöker sprida kunskap och medvetenhet om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bekämpa dem.

För mig är det inte bara en fråga om min egen framtid, utan också om mina barns och barnbarns framtid. Jag vill att de ska växa upp i en värld där naturen är skyddad och hållbarheten är prioriterad. Så jag kommer fortsätta att arbeta för att minska klimatförändringarna och skydda planeten på alla sätt jag kan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *