Tänkvärt på kylskåpet

När jag först satte en text med dessa ord på mitt kylskåp, för några år sedan, så tyckte jag att de var kloka och vackra. Men det var först när jag själv blev förälder som jag verkligen förstod deras betydelse.

Att ha ett barn innebär en enorm kärlek och glädje, men det innebär också en stor oro och ansvar. För att ge mitt barn en trygg och hälsosam framtid, så måste jag bry mig om världen vi lever i. Det är omöjligt att ha ett barn och samtidigt förakta klimatförändringarna, miljöförstöringen och de ojämlikheter som präglar vår värld.

Att bli förälder har gjort mig klokare, för jag har lärt mig att se utöver min egen tillvaro och tänka på det större perspektivet. Men det har också gjort mig dummare, för jag inser hur mycket jag inte vet och hur stort det jobb är som behöver göras för att rädda vår planet.

Jag tror att många föräldrar känner likadant. Vi kämpar inte bara för våra egna barns framtid, utan för alla barns framtid. Vi har förbundit oss med världen, och vi är redo att göra vad som krävs för att rädda den. Vi vill se en tuff klimatpolitik och vi vill se politikerna agera nu, innan det är för sent.

För att citera Carsten Jensen igen: ”Det finns en skillnad mellan att tro att man kan förändra världen och att inte göra det. Den som tror att hon kan förändra världen är den enda som kan göra det.” Låt oss tro på att vi kan förändra världen och låt oss göra det, för våra barns skull och för världens skull.

About the author

Jag är är mycket engagerad i klimatfrågan. För mig är det inte bara en fråga om miljöskydd, utan det handlar också om vår överlevnad som människor på planeten. Jag är övertygad om att vi alla har en roll att spela i att skydda planeten och minska klimatförändringarna.

Som person försöker jag leva ett hållbart liv genom att minska min egen klimatpåverkan. Jag äter en vegansk diet, kör en elcykel till jobbet och försöker minska mitt avfall så mycket som möjligt genom att återanvända och återvinna. Men jag vet också att det inte räcker. Vi måste alla agera tillsammans för att göra verklig förändring.

Jag är också aktiv i olika organisationer som arbetar för att skydda miljön och främja hållbarhet. Jag deltar i demonstrationer och kampanjer, och försöker sprida kunskap och medvetenhet om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bekämpa dem.

För mig är det inte bara en fråga om min egen framtid, utan också om mina barns och barnbarns framtid. Jag vill att de ska växa upp i en värld där naturen är skyddad och hållbarheten är prioriterad. Så jag kommer fortsätta att arbeta för att minska klimatförändringarna och skydda planeten på alla sätt jag kan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *